Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Bibliotēka

Bibliotēka atrodas Svētes konsultāciju punktā

Adrese: Jelgavas novads, Svētes pagasts, Svēte, Svētes pamatskola, Vilces iela 6, LV-3008

Bibliotekāres darba laiks:

Otrdienās no plkst. 14.00 - 17.00

Ceturtdienās no plkst. 14.00 - 16.00

Bibliotekāre: Ilva Logina

e-pasts  ilvalogina1@gmail.com

Tālrunis: 26039117

Bibliotēkas reglamentu skatīt šeit

Mācību grāmatu saņemšanas kārtība skatīt šeit:

E-grāmatu kodu izsniegšanas kārtība skatīt šeit:

Rīkojums par mācību literatūru 

Izmantojamā mācibu literatūra 5.-9. kl.

Izmantojamā mācību literatūra 10.-12.kl.

 

PIETEIKŠANĀS E- GRĀMATĀM