Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Ziņas

2023-02-14 14:59

ERASMUS+ projekta noslēguma konference

 

Šā gada 8. un 9. februārī norisinājās ERASMUS+KA2 “Ceļā uz pašvadītu mācīšanos ” projekta noslēguma konference Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā, Latvijā. Šī bija mūsu skolas projekta pēdējā aktivitāte. Konferences atklāšanā piedalījās  Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Strūberga, izsakot gan uzslavas projekta partneru sadarbībai, gan pateicību Neklātienes vidusskolai par metodiskā materiāla izveidi tālmācības skolotājiem. Konferencē tika prezentēti projekta sasniegumi, paveiktie darbi plānotajās projekta aktivitātēs un apkopots atskats uz projekta kopējo attīstību. Katra projekta partnerorganizācija prezentēja savus ieguvumus šajā projektā.

Otrajā konferences dienā projekta partneriem tika prezentēts galvenais projekta iznākums - izveidotais metodiskais materiāls pedagogiem. Materiālā apkopota informācija, kā veidot strukturētu mācību stundu un mācību materiālus, izmantojot dažādus informāciju tehnoloģiju rīkus un ņemot vērā uztveres tipu īpatnības. Konferencē bija iespēja apskatīt metodiskā materiāla vizuālo noformējumu un ielūkoties tā saturā kurš ir tulkots piecās valodās (LV, Eng, Sl, Fi, Rr) un ir pieejams visiem interesentiem elektroniskā veidā mūsu skolas un visu partneru organizāciju mājas lapās. Papildus jau apkopotajai pieredzei darbam tālmācībā, partneriem savas mācību metodes demonstrēja mūsu skolas fizikas skolotājs Kārlis Daģis, kurš pērnā gada nogalē bija saņēmis Ekselences balvu izglītībā. Dienas oficiālās daļas noslēgumā dalībnieki ģenerēja jaunas idejas un ieceres sadarbībai nākotnē, kā arī veica konferences novērtējumu.

Lai gan divu dienu plānotās aktivitātes bija ļoti intensīvas, tomēr paguvām arī nedaudz ieskatīties Jelgavas Vecpilsētas mājas vēsturē un iepazīstināt mūsu sadarbības partnerus ar Nacionālās Operas mākslu, apmeklējot baletu “Gulbju ezers”.

 

ERASMUS+KA2 projekts "One The Way To Self Directed Learning"

Nr. 2021-1-LV01-KA210-SCH-000031400

 Informācija par projekti ŠEIT

Bildes GALERIJĀ

Rakstu sagatavoja projekta asistente Linda Vecums-Veco

« Atpakaļ