Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Eksternāts

 


 

Atbildīgā par mācību priekšmetu pielīdzināšanu skolā ir direktores vietniece speciālajos jautājumos Ruta Brīvmane
mob: 29775256; 63024802
Jelgavā, Pasta ielā 37, 5.st., 501. kabinetā:

Savu apmeklējumu lūdzam pieteikt iepriekš telefoniski!
 
Ja esat saņēmuši mācību priekšmetu pielīdzināšanas lapu, tad šī informācija ir domāta Jums.

  1. Mācību priekšmetu viela, kurā kārtosiet eksāmenu, jāapgūst patstāvīgi.
  2. Mācību priekšmeti, kuri jākārto par iepriekšējiem gadiem, tiks pievienoti Jūsu kursam Moodle sistēmā .
  3. Mācību priekšmetu pielīdzināšanas lapā norādītie trūkstošie priekšmeti jānokārto līdz pirmā semestra beigām.