Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Projekti

PAŠLAIK TIEK ĪSTENOTI: 

1. Erasmus+KA2 "S.D.L"

2. PUMPURS

Attēlu rezultāti vaicājumam “PUMPURS”

 

 

3. LATVIJAS PROJEKTS "SKOLAS SOMA"


 

PABEIGTIE PROJEKTI PĒDĒJOS TRĪS GADOS:

ERASMUS+ KA2 ADULT RESTART (MĀCĪBU ATSĀKŠANA)*

*netiešs tulkojums, lai atspoguļotu projekta būtību.

LET'S BREAK THE ICE WITH SCHOOL

MĒS VARAM, TU ARĪ TO VARI