Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2018-12-17 08:58

Erasmus+KA2 projekta saskaņošanas vizīte

Šodien Jelgavas novada Neklātienes vidusskola gatavojas uzņemt Erasmus+KA2 projekta Nr. 2018-1-LV01-KA201-046972 “Restarting adult learning skills through new teaching methods” dalībniekus no Itālijas “Futuro Digitale” un Igaunijas “Tallinna Taiskasvanute Gumnaasium”, lai kopīgi turpmākās divas dienas apspriestu projekta aktualitātes un vienotos par turpmākajiem uzdevumiem.

Projekta mērķis ir izstrādāt un piedāvāt pedagogiem daudzpusīgāku un kvalitatīvāku metodisko materiālu darbam ar pieaugušajiem tālmācības vidē, apgūstot jaunas mācīšanas darba metodes izmantojot informācijas tehnoloģijas.

Šodien viesus sagaidīsim lidostā un aizvedīsim viņus ekskursijā uz Nacionālo bibliotēku.

Rīt ir plānota iepazīšanās, kur katra dalībvalsts prezentēs sevi un savu izglītības iestādi. Iepazīšanos atklās Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa. Darba kārtībā plānots apspriest tādus jautājumus kā menedžments, projekta sasniedzamais rezultāts, veicamais pētījums, metodiskā materiāla izstrādāšana u.c. Saskaņošanas vizīte noslēgsies 19.decembrī, vienojoties par projekta atskaišu kārtību un nākamo tikšanos.

Vizītes laikā plānojam ciemiņiem parādīt vēl Jelgavas Sv. Trīsvienības torni un Rundāles pili.

Visi Neklātienes pedagogi tiek aicināti iesaistīties projekta partneru uzņemšanā.

 

Sagatavoja Linda Vecums-Veco

« Atpakaļ