Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2019-11-04 09:16

Noslēdzies projekts “Adult Restart”

30. oktobrī pedagoģiskās padomes sēdes ietvaros notika ERASMUS+KA2 "ADULT RESTART" projekta “Pieaugušo izglītības prasmju atjaunošana, izmantojot jaunas mācību metodes” (Restarting adult learning skills throught new teaching methods, projekta nr. 2018-1-LV01-KA201-046972) noslēguma prezentācija.

Projekts sākās 01.10.2018. un tajā piedalījās Jelgavas novada Neklātienes vidusskola, mācību centrs Digitālā nākotne (Futuro Digitale, Itālija) un Tallinas Pieaugušo ģimnāzija (Tallinna Taiskasvanute Gumnaasium, Igaunija). Kā galvenais mērķis bija izstrādāt un piedāvāt pedagogiem daudzpusīgāku un kvalitatīvāku metodisko materiālu darbam ar pieaugušajiem tālmācības vidē, apgūstot jaunas mācīšanas darba metodes, izmantojot informācijas tehnoloģijas. Projekta laikā tika realizētas gan saskaņošanas vizītes, gan apmācības iesaistīto dalībvalstu pedagogiem Itālijā.

Projekta realizācijas laikā tika veikts apjomīgs pētījums par tālmācības situāciju projektā iesaistītajās iestādēs, lai uzlabotu tālmācības mācību procesu. Jautājumi bija gan par MOODLE vides vizuālo izskatu, gan par kursu saturu, gan par mācību metodēm un mācīšanās veidiem. Balstoties uz projektā iesaistīto iestāžu izglītojamo aptaujas rezultātiem, tika izstrādāti priekšlikumi un realizētas tehniskās iespējas, kā padarīt efektīvāku mācību procesu un sniegtu daudzpusīgākas mācību metodes tālmācībā.

Projekta noslēgumā tika izstrādāts metodiskais materiāls pedagogiem, kas fiziskā veidā pieejams visās projektā iesaistītajās izglītības iestādēs. Elektroniskā veidā materiāls pieejams skolas mājas lapā, sadaļā “ PROJEKTI”  un skolas e-klases sadaļā “AKTUĀLI SKOLOTĀJIEM”

Noslēguma prezentācijā klātesošie pedagogi, kas pārstāv ne vien Jelgavas novada Neklātienes vidusskolu, bet arī Jelgavas Valsts ģimnāziju, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu, Jelgavas 4. vidusskolu, Vircavas vidusskolas Platones filiāli, Zaļenieku komerciālo un amatniecības vidusskolu, Jelgavas Tehnikumu , kā arī Iecavas un Svētes pamatskolas,  ieguva priekšstatus par to, kā notiek izglītošanas process tālmācībā un ka pilnveidošanās sniedz pozitīvus ieguvumus kā pedagogiem, tā arī izglītojamajiem. Projekta ietvaros izveidotais metodiskais materiāls būs labs atbalsts jaunajiem pedagogiem, gan arī kalpos kā pamats kursu pilnveidošanas procesa turpināšanai.

Projekta asistente Inga Eihentāle

« Atpakaļ